ПОДКРЕПЕТЕ – Доброволци в Клиника по детска хирургия!

Кауза на Национален Алианс за Работа с Доброволци /НАРД/ и Клиника по Детска Хирургия УМБАЛ “Св. Георги”

Описание на проблема: Пациентите, настанени в Клиника по детска  хирургия, често са принудени да престояват в болницата определено време, което не е пряко свързано с медицински действия, но е част от следоперативното им лечение. Докато пациентите се намират в болнична среда, голяма част от тях се чувстват уплашени, потиснати, самотни … откъснати от средата  и приятелите си. Този психологически дискомфорт влияе пряко върху тяхното успешно оздравяване.

Нашата цел: Подобряване емоционалния комфорт на малките пациенти  чрез въвличане на доброволци, с които пациентите имат възможност да разнообразят болничното си ежедневие, да  общуват с добронамерени и позитивно настроени хора, да получат внимание, да имат партньор в любими, подходящи за състоянието им игри и занимания.

Как ще я постигнем: Обучените за работа в болнична среда и емоционално съпричастни доброволци, оказват подкрепа на децата, в този труден за тях и родителите им момент, като организират и провеждат подходящи занимания с малчуганите:

-Образователни и занимателни игри

-Четене и драматизиране на приказки

-Аниматорство

-Помощ при подготовка на пропуснатия учебен материал от училище и др.

 

За да подкрепите нашата кауза:

Фондация Национален алианс за работа с доброволци

Уникредит Булбанк, клон Тримонциум

BG 12 UNCR 7000 1520 8907 90

UNCR BGSF


 

 

You may also like...