Практически модул по унгарска методология преминаха специалисти по проект на НАРД

Шесто по ред обучение на специалисти за работа с деца в институции се проведе преди дни в Пловдив по проект на НАРД „Усвояване и прилагане на терапевтично-педагогически метод KASZPEM за подкрепа на млади хора в риск в България“. Експертите са общо 12 на брой – социални работници от центрове от семеен тип в Пловдив и областта, както и представители на НАРД.

В конкретния модул вече започна прилагането на усвоените до момента знания от страна на специалистите, след като вече са преживели и преработили различните техники за работа с деца в институции. Всеки един от участниците в обучението има възможност да води останалите през модулите, като така затвърждава и подобрява собствените си знания и умения.

От месец март 2015 година започва истинското прилагане на наученото от специалистите в реална среда. В следващите месеци по план ще започне и разискване на същинските проблеми на работата с деца от институции, свързани с тяхното обучение и развитие като личности. В края на първа фаза на обучението следващата година се очаква да пристигне и създателят на методологията KASZPEM Януш Котенц, който е бивш възпитаник на институция за деца, лишени от родителска грижа в Унгария.

Снимки от обучението можете да видите тук.

Информация за проекта можете да прочетете тук и тук.

 

You may also like...