Нови аспекти на доброволчеството – проучване на нагласите сред действащи доброволци в България

На 04.12.2014 от 10 ч. в Националния пресклуб на БТА беше представено  изследването „Нови аспекти на доброволчеството – проучване на нагласите сред действащи доброволци в България”.

Българският център за нестопанско право, съвместно с партньорските организации Национален алианс за работа с доброволциБългарска хранителна банка и Time Heroes, представиха резултатите от проучването, проведено сред близо 3000 действащи доброволци.

Коментирани бяха едни от най-интересните и неизследвани аспекти на доброволчеството като:

  • Доколко е развита инфраструктурата на доброволчеството у нас;
  • Каква е нуждата от обучения на доброволците;
  • Как се става доброволец;
  • Как обществото приема доброволците и как се отнася към тях;
  • Какво може да мотивира и демотивира доброволците да застанат зад дадена кауза;
  • В кои граждански организации и в кои сфери на дейност най-често се използва доброволческия труд;

Цялото изследване е достъпно и може да изтеглите от  тук – Проучване доброволчество


You may also like...