Изграждане на Младежки център в Пловдив

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“ по Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Договор за изпълнение на проект № Д03-9/28.01.2014.

Общата стойност на проекта възлиза на 1 147 009,05 евро (2 243 320,31 лв.), като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%. Продължителност на проекта e до 30.04.2016 г. (27 месеца).

Основната цел на проекта е създаването на младежки център в град Пловдив чрез изграждане на подходяща инфраструктура и въвеждане на услуги за младежи в риск или неравностойно положение, който да отговаря на изискванията за получаване на Знак за качество – съвременен стандарт на Съвета на Европа. Младежкият център ще предоставя следните услуги:

– организиране и участие в младежки обмени;
– участие в неформални обучения – гражданско образование, изграждане на социални умения, младежко лидерство и други;
– създаване на програми за реинтеграция на младежи, отпадащи от училище;
– организиране на клубове по интереси;
– участие в доброволчески инициативи;
– предоставяне на свободен достъп до интернет и медийно базирани платформи;
– организиране и провеждане на кръгли маси с представители на заинтересованите страни – младежки НПО, социални и здравни работници, представители на институции, обучителни организации и други;
– организиране на публично – информационни кампании по проблемите на младежите в риск;

Проектът се осъществява с подкрепата на Фондация “Национален алианс за работа с доброволци” – гр.Пловдив (НАРД), ангажирана в работата с младежи в риск, както и организирането на младежки доброволчески инициативи, обучения и мероприятия. Партньори по проекта са и норвежкия изследователски институт Agderforskning AS.

ЕТАП 2

Изграждане на Многофункционално спортно игрище в УПИ II-спортни дейности, публичен достъп, кв.2 по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура“, гр.Пловдив, ул. „Ясна поляна“, което включва:

– 3  футболни игрища за футбол на малки врати;
– 2 игрища за баскетбол;
– 1 комбинирано игрище за волейбол и тенис на корт;
– 4 маси за тенис на маса;
– 2 площадки за фитнес на открито, едната със слънцезащитна тента;
– Тартанова писта за бягане;
– Трибуни за зрители;
– Оборудване и обзавеждане на 6 броя съблекални в Младежкия център;
– Осветление с възможност да свети за всяко отделно игрище;
– Ограда – около целия обект и между футболните игрища

Площта на Многофункционалното спортно игрище ще е около 8000 кв. метра. Предвидено е в зоната на футболните игрища да се изпълни с настилка от изкуствена трева и дренаж под нея, а в зоната на другите игрища е предвидена синтетична настилка върху асфалтова основа. Предвидено е и индивидуално осветление за всяко едно от спортните игрища.

Цена за изпълнение на обекта: 1 780 000 (един милион седемстотин и петдесет хиляди) лева с вкл.ДДС от бюджета на Община Пловдив.

You may also like...