Нови 10 училища се включват във фаза 2 на проекта на НАРД “Училището-зона за филантропия”

От 15-и януари 2015 година още 10 нови училища се включват във втората фаза на проекта на Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/ „Училището-зона за филантропия”, финансиран от Европейското икономическо пространство. Това са:

 1. СОУ „Христо Ботев” – гр. Кубрат
 2. ЧПГ „Леонардо да Винчи”- гр. Добрич
 3. Трета природоматематическа гимназия „Акад.Методий Попов” – гр. Варна
 4. СОУ за европейски езици „Св.Константин Кирил Философ” – гр. Русе
 5. СОУ „Васил Левски” – гр. Кула, обл. Видин
 6. Езикова гимназия „Йоан Екзарх” – гр. Враца
 7. Професионална гимназия по строителство и архитектура- гр. Пазарджик
 8. СОУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Хасково
 9. Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев” – гр. Пещера
 10. Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев” – гр. Смолян

Директори, учители и ученици ще преминат през няколко обучения за училищни екипи и ще определят приоритетните за техните населени места филантропски каузи.

А ето и обобщение на дейностите по проекта до този момент с пилотните 10 училища:

 • Обучение за представители /директори и учители/на 10-те пилотни училища за същността на училищната филантропия. Обучителните сесии включваха темите: анализ на училищната среда, изготвяне на устойчива визия и стратегически цели за филантропска политика, разработване на план за промотиране пред общността и др. Интерес предизвикаха темите за мотивация на учениците и споделянето на вдъхновяващи истории.
 • Обучения за доброволци – ученици в съответните училища. На тях младите хора се запознаха с ключови понятия във филантропията, основите на доброволчеството и усвоиха конкретни стъпки за избор, планиране и реализиране на кампании и инициативи за подкрепа на общностни каузи.
 • Организиране на консултации с експерти по различни теми: планиране на дейности, работа с медии и др. Най- голям интерес предизвика обучението за работа с медии и в него се включиха ученици и техните учители от 4 училища от първата фаза на проекта. Обучителните сесии включваха: Типове медии и анализ на медиите в региона – приоритизиране на съществуващи и създаване на нови контакти с тях; стратегии за привличане на медиите; упражнения за писане на новини и прессъобщения; дискусия за подбраните филантропски каузи от учениците и избор на подходящи информационни канали за тяхното промотиране; интервю и стъпки за създаване на информационна кампания.
 • Близо 20 филантропски каузи, по които работят учениците от 10-те пилотни училища. Сред тях има такива, свързани с екологията, деца и възрастни в неравностойно положение, благотворителност, доброволчество, туризъм и култура, а всички те са обединени под знаменателя на значимостта им за съответната общност. Повече за самите каузи можете да научите тук.

You may also like...