Проучване на доброволчеството 2014

Проучването на Български център за нестопанско право е в рамките на проект „Легитимност чрез видимост, знания и споделени ресурси“,
финансиран от Фондация Чарлз Стюарт Мотт

В изследването са включени действащи доброволци от мрежите на Информационен портал на НПО в България, Българска хранителна банка, Национален алианс за работа с доброволци, Таймхироус и други малки доброволчески групи.

Проучване доброволчество 2014

You may also like...