Проучване на нагласите за доброволчество 2013

Проучване за нагласите за доброволчество, направено през 2013 година като част от от Национална кампания “Дарете час” 2013 на НАРД.

Настоящото проучване се състои от две основни части – провеждане на анкетно проучване сред 4125 души в 28 общини на територията на цялата страна и провеждане на 15 фокус групи с общо 195 участника.

Проучване за нагласите към доброволчеството НАРД 2013

You may also like...