News

Oткрит е първия по рода си в България Регионален Ресурсен център за социални услуги

На 17.05.07г. в град Пловдив Фондация”Националнен алианс за работа с доброволци” и Фондация „За нашите деца”  откриха  първия по рода си в България Регионален Ресурсен център за социални услуги. Събитието бе част от Работна...

Приключи обучението на екипите от Центровете за обществена подкрепа в Раковски, Садово и Сопот

Започна работата с децата и семействата. Приключи 28 дневното въвеждащото обучение на екипите на Центровете за обществена подкрепа в общините Раковски, Садово и Сопот. Обучението  е част от съвмест съвместен проект на Фондация „Национален...

Откриване на центровете за обществена подкрепа в Садово и Сопот

Официално откриване на центровете за обществена подкрепа в Садово и Сопот, създадени по проект: “Предоставяне на социални услуги за деца и семейства по превенция, деинституционализация и реинтеграция в общините Раковски,Садово и Сопот”, финансиран по...