NAVA

snimka_6

Приключи обучението на екипите от Центровете за обществена подкрепа в Раковски, Садово и Сопот

Започна работата с децата и семействата. Приключи 28 дневното въвеждащото обучение на екипите на Центровете за обществена подкрепа в общините Раковски, Садово и Сопот. Обучението  е част от съвмест съвместен проект на Фондация „Национален...

snimka_1

Откриване на центровете за обществена подкрепа в Садово и Сопот

Официално откриване на центровете за обществена подкрепа в Садово и Сопот, създадени по проект: “Предоставяне на социални услуги за деца и семейства по превенция, деинституционализация и реинтеграция в общините Раковски,Садово и Сопот”, финансиран по...

dscn7825

Проект : Ученическите Центрове за доброволци-възможност за неформално образование и възраждане на доброволческите традиции в училище.

Проект :  Ученическите Центрове за доброволци-възможност за неформално образование и възраждане на доброволческите традиции в училище. Развитие на проекта в Хасково- октомври 2010- януари 2011 Домакинстваща организация- Сдружение Надежда Партньорски училища- Финансово- стопанска гимназия...

European Union flag

Център за социална и професионална подготовка

Началото: На 01.03.2010г. Национален Алианс за работа с доброволци – Пловдив и Сдружение „Бъдеще за вас” – гр. Брацигово стартира изпълнение на Проект „Социално предприятие „Център за социална и професионална подготовка”, финансиран по Оперативна...

dscn7747

Ученическите Центрове за доброволци

Проект « Ученическите Центрове за доброволци – възможност за неформално образование и възраждане на доброволческите традиции в училище» КАКВО? Проектът предвижда изграждането на 6  Центрове за доброволци в шест  пилотни училища в градовете Пловдив,...

social-network

Укрепване и развитие на капацитета на Националната Мрежа от Центрове за доброволци”, Фаза 2009-2010г

Основна цел: С  настоящия проект„Укрепване и развитие на капацитета на Националната Мрежа от Центрове за доброволци” Националният Алианс за работа с доброволци /НАРД/  цели да повиши организационния си капацитет да  управлява  ефективно  Национална мрежа...