Доброволчеството в нова светлина

През месец февруари Фондация Национален алианс за работа с доброволци стартира реализирането на най-новия си проект „Доброволчеството – фактор за реализация“ . Проектът се финансира по програма Еразъм + на Европейския съюз и е на обща стойност  121 820 Евро .

В основата на проектната идея стои твърдото убеждение на екипа на НАРД, че въвличането на млади хора в доброволческа дейност дава възможност за придобиване на знания, умения, и разширяване на социалната  мрежа, които водят до нови възможности за работа, личностно и социално развитие.

В същото време, обществото  НЕ припознава  доброволчеството като инструмент за неформално и самостоятелно учене и натрупване на професионални и социални, /в т.ч. предприемачески/ умения и възможност за успешна реализация на пазара на труда.

За това проектът „Доброволчеството – фактор за реализация“ се насочва към двете най-заинтересовани страни по отношение на този проблем – работодателите и младите хора и си поставя за цел обществено признаване на доброволчеството  като инструмент за по – успешна  професионална  реализация на  пазара на труда и справяне с  младежката безработица.

Партньорите  в реализирането на проекта са: Софийски университет „Климент Охридски” – катедра Социология, Индъстри Уоч Груп, Център за творческо развитие Danilo Dolci, Палермо, Италия  и Национален доброволчески център CARDO, Братислава,Словакия.

Основните  дейности в проекта са насочени към проучването и  анализа за ролята на доброволчеството като фактор за справяне с младежка безработица сред различни целеви групи; популяризирането на резултатите с цел признаване ползите  от  доброволчеството от работодателите, образователните институции и самите млади хора.

По време на реализирането на проекта ще бъде разработена иновативна за България програма  „Доброволчество, основано на умения”, която ще повиши капацитета на организациите, работещи с доброволци в посока личностно развитие, съобразено с пазара на труда и спецификите на региона.

Предвиждат се осъществяването на международна доброволческа среща на територията на България и учебни работни визити в страните партньори по проекта.

Прочетете още...