Доброволчеството

Доброволчеството – фактор за реализация

През месец февруари 2015 г. Фондация Национален алианс за работа с доброволци стартира реализирането на най-новия си проект „Доброволчеството – фактор за реализация“ . Проектът се финансира по програма Еразъм + на Европейския съюз и е на обща стойност  121 820 Евро .

В основата на проектната идея стои твърдото убеждение на екипа на НАРД, че въвличането на млади хора в доброволческа дейност дава възможност за придобиване на знания, умения, и разширяване на социалната  мрежа, които водят до нови възможности за работа, личностно и социално развитие.

В същото време, обществото  НЕ припознава  доброволчеството като инструмент за неформално и самостоятелно учене и натрупване на професионални и социални, /в т.ч. предприемачески/ умения и възможност за успешна реализация на пазара на труда.

За това проектът „Доброволчеството – фактор за реализация“ се насочва към двете най-заинтересовани страни по отношение на този проблем – работодателите и младите хора и си поставя за цел обществено признаване на доброволчеството  като инструмент за по – успешна  професионална  реализация на  пазара на труда и справяне с  младежката безработица.

Партньорите  в реализирането на проекта са: Софийски университет „Климент Охридски” – катедра Социология, Индъстри Уоч Груп, Център за творческо развитие Danilo Dolci, Палермо, Италия  и Национален доброволчески център CARDO, Братислава,Словакия.

Основните  дейности в проекта са насочени към проучването и  анализа за ролята на доброволчеството като фактор за справяне с младежка безработица сред различни целеви групи; популяризирането на резултатите с цел признаване ползите  от  доброволчеството от работодателите, образователните институции и самите млади хора.

По време на реализирането на проекта ще бъде разработена иновативна за България програма  „Доброволчество, основано на умения”, която ще повиши капацитета на организациите, работещи с доброволци в посока личностно развитие, съобразено с пазара на труда и спецификите на региона.

Предвиждат се осъществяването на международна доброволческа среща на територията на България и учебни работни визити в страните партньори по проекта.

Проект „Детска Оздравителница“ на НАРД се развива успешно в три града

 Успешно преминаха обученията на нови доброволци по проект „Детска Оздравителница – младежи доброволци посещават деца в лечебни заведения“ в градовете Русе, Ловеч и Кюстендил.    Местните организации, членове на мрежата на НАРД, ще развият...

Детска Оздравителница в Русе, Ловеч и Кюстендил

Национален алианс за работа с доброволци проведе двудневно обучение на екипи от 3 града за мултиплициране на дейността „Доброволци в детски отделения“. Обучението се проведе на 18-ти и 19-ти май в град Пловдив, а...

Национален форум „Доброволчеството – фактор за реализация“

На 22 юни 2016 в София, се проведе Национален форум „ Доброволчеството – фактор за реализация”, който събра на едно място  представители на различни сектори – бизнес, национални власти, НПО, образователни институции и др....

Екипът на проект „Доброволчеството – фактор за реализация“ посети Словакия

От 5 до 9 октомври 2015 г се проведе втората работна визита за обмяна на добри практики по проект „Доброволчеството – фактор за реализация“, финасиран оп КД 2 на програма Еразъм+. Екипът на проекта...

Екипът на НАРД на работна визита в Палермо

От 21 до 25 септември 2015г. се осъществи първата от предвидените работни визитr по проект „Доброволчеството – фактор за реализация“, финансиран по програма Еразъм +, КД 2. Домакин беше Център за творческо развитие „Danilo Dolci“...

Изследванията започнаха

Какви „меки умения“ се развиват през доброволчеството? И ние очакваме отговора на този въпрос с нетърпение…но ще го получим едва през 2016. А сега, през месеците март и април – стартираха първите психометрични изследвания...