Екипът на НАРД на работна визита в Палермо

От 21 до 25 септември 2015г. се осъществи първата от предвидените работни визитr по проект „Доброволчеството – фактор за реализация“, финансиран по програма Еразъм +, КД 2. Домакин беше Център за творческо развитие „Danilo Dolci“ в Палермо, Италия.

По време на визитата екипът на проекта /4 представители на водещата организация и 1 представител на IMG_4718партньорската организация CARDO, Словакия/ посети сицилиански институции и организации, работещи с национални и международни доброволци и успя да обмени идеи за реализиране на ефективни програми, развиващи уменията и компетенциите на доброволците.

Визитата включваше посещение на „LIbera“ – мрежа от над 1500 асоциации, групи, училища и др., активно борещи се с влиянието на IMG_4751италианската мафия, като развиват обучителни програми за младежи и социални кооперативи.

В атрактивния център „Moltivolti“ /в превод „много лица“/ екипът разгледа модела на социално IMG_4843предприятие, разработено изцяло с доброволци и насочено към културното обогатяване и реализирането на реална социална промяна. Там екипът проведе фокус група с 6 международни доброволци, дискутирайки IMG_4861мотивацията им, предизвикателствата и ползите от работата им.

В програмата бяха включени и посещения на два центъра за работа с мигранти и бежанци. Център „Убунти“, който вече повече от 10 години функционира като детска градина за безплатно гледане и училищна подготовка на децата от бежански семейства и „Centre Astalli“ – предлагащ над 10 социални услуги за IMG_4800мигранти /кухня, настаняване, обучения, юредическа подкрепа, медицински център, реализация на пазара на труда и др./

Изключително ползотворна беше срещата с колегите от изследователски център CESIE, които представиха италианската рамка и собствения си проектен опит  за валидиране на уменията придобити през доброволчество.

 

Снимки ТУК

Прочетете още...