Екопатрул в СУ „Климент Охридски“ Пловдив. Новите будители

Първата инициатива, споделена за кампанията на НАРД „Училище в действие“, с която искаме да ви запознаем е „Eкопатрул“ на СУ „Климент Охридски“ гр. Пловдив.

Разделени по трима в Екопатрул, децата от групата за следобедни занимания в СУ“Кл. Охридски“5 – 6 кл.в продължение на три месеца всеки ден носиха вода и поливаха.

От началото на тази учебна година започна грижата за трите храста в двора на училището. Храстите попаднаха в ремонтните дейности точно пред входа на нашето училище на бул. „Васил Априлов“ и бяха спасени и преместени от работниците, които правят пробива под Централната ЖП гара. Цялата безводна пловдивска есен продължи доброволческата инициатива на децата от Занималнята с ръководител г-жа Юлия Николова.

Със своя доброволен труд децата дадоха пример на цялата общност. Всички ученици почувстваха, че е важно  и можем сами да се грижим за средата, която обитаваме.

Благодаря ви за желанието и ентусиазма, благодаря затова, че давате пример как пазим красив и здравословен нашия училищен двор!

Юлия Николова, възпитател на ГЦОУД 5-7кл. СУ „Св.Климент Охридски“ Пловдив

Тази доброволческа инициатива в училището има изключително висока стойност, като привлича вниманието към няколко ключови аспекта:

  • Отговорност и грижа за околната среда: Децата проявяват висока степен на грижа и отговорност към околната среда, като се грижат за поливането и поддръжката на трите храста. Този принос има дългосрочен ефект върху екосистемата на училищния двор и изпраща ясно послание за важността на запазването на природната среда.
  • Образователен аспект: Доброволческата инициатива не само подобрява визията на училищния двор, но и осигурява образователен опит за децата. Те се учат за грижата за растения и важността на техния принос към екосистемата.
  • Обединяване на общността: Инициативата допринася за обединяването на учениците и учители в обща цел. Всички участници усещат, че могат да бъдат част от нещо по-голямо, което служи за общото благо. Това създава позитивно обществено настроение и подобрява връзките в училищната общност.
  • Добър пример за бъдещи поколения: Децата, които участват в инициативата, стават добър пример за бъдещите поколения. Те демонстрират, че всяко действие, колкото и малко да изглежда, може да има положителен принос към обществото и околната среда.

Тези аспекти правят инициативата наистина ценна и важна за училищната общност, а благодарността към учениците и ръководителя на инициативата отразява признанието за техния ценен принос.

В края на месеца ще ви представим следващата инициатива, която ни изпратиха за кампанията ни „Училище в действие“. Ако искате и вашите ученици, вашата инициатива и вашето училище да бъде част от нашата кампания, пишете ни на: rveneva@navabg.com

Чрез тази кампания желаем да дадаем гласност на училищното доброволчество, което не само ще вдъхнови други да следват примера, но и ще подчертае значението на този вид ангажимент. Разкривайки тези истории, училищата могат да обогатят своята образователна програма и да вдъхновят учениците да станат активни участници в обществото.

Очакваме вашите истории с нетърпение!
Благодарим, че носите доброволчеството в себе си!

Прочетете още...