Проекти/Projects

Проект „Възраждане на доброволчеството в България”, фаза 2007-2009г.

През м.Януари 2007г . Националният Алианс за работа с доброволци получи финансова подкрепа от Фондация „Чарлз Стюарт Мотт” за продължаването на Проект „Възраждане на доброволчеството в България”, фаза 2007-2009г. С този двугодишен проект НАРД...