Проекти/Projects

Проект „Аз говоря открито“

От 01 януари 2007 година стартира нов проект на Център за работа с доброволци – Пловдив- „Аз говоря открито”, защитен пред ДАМС по Програма за Младежки дейности 2006-2007 За проекта: Проектът „Аз говоря открито”...

Предоставяне на социални услуги за деца и семейства Сопот, Садово и Раковски

Проектът се осъществява в партньорство с фондация „За нашите деца”. Реализирането на проекта предполага създаването на Ресурсен център/РЦ/ и Центрове за социални услуги в трите общини/ЦОП/. Конкретните цели на проекта са: Издирване и реинтегриране...

Проект : Ученическите Центрове за доброволци-възможност за неформално образование и възраждане на доброволческите традиции в училище.

Проект :  Ученическите Центрове за доброволци-възможност за неформално образование и възраждане на доброволческите традиции в училище. Развитие на проекта в Хасково- октомври 2010- януари 2011 Домакинстваща организация- Сдружение Надежда Партньорски училища- Финансово- стопанска гимназия...

Център за социална и професионална подготовка

Началото: На 01.03.2010г. Национален Алианс за работа с доброволци – Пловдив и Сдружение „Бъдеще за вас” – гр. Брацигово стартира изпълнение на Проект „Социално предприятие „Център за социална и професионална подготовка”, финансиран по Оперативна...

Ученическите Центрове за доброволци

Проект « Ученическите Центрове за доброволци – възможност за неформално образование и възраждане на доброволческите традиции в училище» КАКВО? Проектът предвижда изграждането на 6  Центрове за доброволци в шест  пилотни училища в градовете Пловдив,...

Укрепване и развитие на капацитета на Националната Мрежа от Центрове за доброволци”, Фаза 2009-2010г

Основна цел: С  настоящия проект„Укрепване и развитие на капацитета на Националната Мрежа от Центрове за доброволци” Националният Алианс за работа с доброволци /НАРД/  цели да повиши организационния си капацитет да  управлява  ефективно  Национална мрежа...