НАРД

Работа по услуга „Реинтеграция” /Reintegration Services

See below for English • Същност на реинтеграцията, етапи и процеси • оценяване, оценяване на дете, оценяване на семейство • Етапи на реинтеграция • Работа в различните етапи в процеса на реинтеграция • Организиране...

Развиване на услуга „Осиновяване”/Development of Adoption Services

See below for English • Общи признаци и различия между осиновяването и приемната грижа • Проблеми на осиновителните семейства • Консултиране на осиновители и на осиновени деца • Оценяване на кандидатите за осиновители, развитие...

Интегриране на ученици с асоциално поведение в сферата на образованието/Integrating Students with Antisocial Behavior

See below for English • Алтернативи за развитие просоциалното поведение на децата • Развитие на умения за взаимопомощ и приемане на различията • Развиване на способностите на децата за работа в група, свързана със...

Екип и екипно развитие / Team Development

See below for English • Обучение за развиване на умения за решаване на конфликти • Обучение за сплотяване на екип • Обучение за кооперативно решаване на проблем • Тийм билдинг • Обучение за определяне...

Управленска подкрепа/Management Support

See below for English Цели развиване на система за контрол, оценка и ефективен мениджмънт. • Обучение за проектен мениджмънт • Организационно развитие и управление на екип • Управленски и презентационни умения • Системи за...

Ранна интервенция при деца в риск от увреждане и изоставяне/Early Intervention for Children at Risk of Harm and Abandonment

See below for English Обучения за професионалисти и доставчици на социални услуги , социални работници, психолози, педагози за методите и принципите на социалната работа с деца и семейства в риск • оценка на състоянието...