НАРД

ВАЖНО! Стартира национална кампания „Любов към хората в беда”

Национален алианс за работа с доброволци стартира Кампания „Любов към хората в беда”. Целта на кампанията е подпомагане на пострадалите от бедствията в районите Хасково и Харманли, чрез събиране и даряване на стоки и...

Консултантски услуги/Psychosocial Services in the Community

See below for English • Изграждане и супервизия на Центрове за доброволци. • Изграждане и супервизия на Центрове за обществена подкрепа. • Консултиране и подкрепа за осъществяване на обществени дискусии по ключови проблеми на...

Социално-психологически услуги в общността / Psychosocial Services in the Community

See below for English • консултиране и подкрепа на деца в институции от затворен тип • консултиране и подкрепа на деца от масови училища • консултиране и подкрепа на деца с дефицити в общуването...

Проект „БЕЗОПАСНИ ОБЩНОСТИ“ / Safe Societies Project

See below for English ПРОЕКТ „БЕЗОПАСНИ ОБЩНОСТИ” – представя международните стандарти и процедури за закрила на детето, в отговор на необходимостта от въвеждането на вътрешноорганизационна политика за закрила на детето в работата на институции...

Кръгла маса „Ранна интервенция за деца със специални нужди“

На 15.02.2012г. /сряда/ от 14:00 ще се проведе  кръгла маса, на която ще бъде представен модела на услугата „Ранна интервенция за деца със специални нужди”, който бе прилаган от екип на Фондация НАРД в...