В Пловдив монтираме първата по рода си Учебно-производствена кухня/In Plovdiv we are installing a training and production kitchen – the first of its kind

See below for English

Стартира монтирането на първата по рода си в Пловдив Учебно-производствена кухня в Комплекс за социални услуги„Свети Георги” – Пловдив.
Оборудването е дарено на НАРД от Дружеството за подпомагане на българските домове за деца – Берлин.
НАРД и КСУ„ Св. Георги” съвместно с Община Пловдив, ще развиват иновативна услуга за млади хора с увреждания в бъдещото социално предприятие в Комплекса.
Предстои обучение на персонала на Комплекс за социални услуги „ Св. Георги”, за ползване на оборудването, което ще се проведе на 12.09.2012г. от специалиста г-н Луц Гернат от фирма „Кункел” – Германия.

До края на месец септември ще се състои официалното откриване на Учебно-производствена кухня в Комплекс за социални услуги„Свети Георги”, с участието на г -н Мирко Шваниц – Председател на Дружеството за подпомагане на българските домове за деца – Берлин.

We are beginning the installation of a one-of-a-kind training and production kitchen in Plovdiv at the Saint George Social Services Complex.  The equipment has been donated to NAVA by the Association to Support Bulgarian Orphanages – Berlin.

NAVA and Saint George Social Services Complex, together with the Plovdiv Municipality, will develop an innovative service for young people with disabilities for the future social enterprise of the complex.

An equipment training for the staff of the complex will be led on the 12th of September by the specialist Mr. Lutz Gernat from the German firm Kunkel.

By the end of the month of September, there will be an official opening of the training and production kitchen in Saint George Social Services Complex with the participation of Mirko Schvanetz – Chairman of the Association to Support Bulgarian Orphanages – Berlin.

You may also like...

1 Response

  1. 12.09.2013

    […] Един от фокусите на работа е подобряване дейността на учебно-производствената кухня на Комплекса за социални услуги „Св. Георги“ в […]