Създателят на методиката KASZPEM за работа с младежи в институции гостува в Пловдив

Между 16 и 18 януари  2015 се проведе девети модул от проекта на НАРД „Усвояване и прилагане на терапевтично-педагогически метод KASZPEM за подкрепа на млади хора в риск в България“. Представени бяха изискванията при администриране на групите – въпросници за младежите, за възпитателите, изисквания за попълване на формулярите от проведена сесия. Проведени бяха пробни разигравания на игрите.

IMG_3101

IMG_3110

На обучението присъства и автора на унгарската методика Януш Котенц. Пред него бяха представени разигравания на игрите. Той даде съвети за начина на водене на игра, за работатата с различни групи, за тяхното формиране и за тематизирането на срещите с тях.

IMG_3139

     IMG_3127

Графикът на гостите от Унгария бе доста плътен: на 16 януари се проведе среща на Януш Котенц с Калин Каменов, зам. министър на младежта и спорта в България. Пред него бе представена методиката и бяха договорени нови срещи по повод прилагането на й в българските домове за деца. От страна на Каменов бе заявена готовност за прилагане на методиката в българските домове за деца – ЦНСТ, ПЖ,НЖ, ЗЖ. Бе изготвен и план за последващи срещи, свързани с приложението на системата.

IMG_3126

     IMG_3113

След това бе организирана и среща с Веселина Ботева, директор Дирекция “Социална политика” в Община Пловдив. Взе се решение за апробиране на метода KASZPEM  в домовете за деца и комплексите за деца и младежи в града. Обсъди се по какъв начин да бъдат запознати с методиката ръководителите на местните институции и се договори масово прилагане на методиката за Пловдив.

На работна вечеря бе обсъдена и предстоящата среща в Унгария между зам. министъра на младежта и спорта Калин Каменов и министъра на младежта в Унгария, както и представители на унгарската църква; начинът за подготовка на треньори по методиката; възможности за включване в български университет в изучаването на системата KASZPEM, както и предложението българската група да бъде гост в последните дни от лагера на унгарската организация-партньор по проекта АГОТА през 2015 година.

Повече информация за проекта можете да прочетете тук, тук и тук. В статията са представени снимки от 9-ия модул на обучението по методиката KASZPEM. 

You may also like...