Конференция “DUNA ROMANI LUMA – Нови пътища за бъдещето”

 

В периода 19-21 април 2015 година в град Улм, Германия се проведе международна конференция по ромските въпроси „DUNA ROMANI LUMA – Нови пътища за бъдещето”. В нея взеха участие организации от Румъния, Словакия, Унгария, Германия, Австрия и Сърбия.

От страна на НАРД в конференцията взеха участие Милена Симова (координатор проекти) и Пастор СтоянIMAG0495 Тодоров.

Някои от основните теми на конференцията бяха:

– Ранното майчинство в ромска общност;

– Подготовка на ромските деца за постъпване в училище;

– Мотивация за образование в ромска общност;

– Как да ангажираме Държавата да участва по-активно в подпомагането на ромската общност;

– Как да работим в мрежа?

– Подкрепа за социалните предприятия;

– Обучение чрез изкуство;

– Дискриминация и предразсъдъци.

 

Организатори на конференцията бяха: Renovabis; Baden-Württemberg Stiftung;  Europäische Donau-Akademie, Rat der Donaustädte und -regionen, EUSDR PA 10, Hoffnung für Osteuropa, Diözese Rottenburg-Stuttgart, Erzdiözese Freiburg, Evangelische Landeskirche in Württemberg, and Evangelische Landeskirche in Baden.

 

You may also like...