НАРД е носител на голямата награда за принос в социалното развитие на България

На 19 юни  2015г. в Златни пясъци, Национален алианс за социална отговорност /НАСО/ обяви и награди носителите на Годишните награди на НАСО за принос в социалното развитие на България в категориите „Неправителствена организация“, „Култура и изкуство“, „Социални услуги“ и „Социално предприемачество“.

В категория „Неправителствени организации“ Голямата награда получи Национален алианс за работа с доброволци (НАРД). Наградата беше връчена по време на галавечерята на 18 юни от г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD. „Благодаря за високата оценка,“ каза г-жа Мария Шишкова от НАРД при получаването на наградата. „За 15 години активна работа, мога да изведа два научени урока – първо, неправителственият сектор има капацитета да се справя с проблемите на обществото и второ, проблемите трябва да се решават в партньорство, затова благодаря на НАСО за партньорството,“ каза още тя. Национален алианс за работа с доброволци се награждава за активна социално-отговорна дейност и принос за социалното и европейското развитие на България. НАРД е водеща организация в България с изградена и активна мрежа от доброволци в цялата страна и е активен член на НАСО – ярък пример за успешна реализация на партньорство на регионално и национално ниво, като осигурява добри практики за развитие на доброволчеството и социалното предприемачество чрез качествени и ефективни социални методи и иновативни подходи, и има реализирани значими проекти с много силно социално въздействие.

10403530_10152995687100095_6562555640363622005_n

Носители на Голямата награда в категория „Изкуство и култура“ са близнаците Хасан и Ибрахим Игнатови.В категория „Социални услуги“ бяха връчени четири награди. Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години, град Велико Търново получи награда за активни социални дейности и иновативни решения.Център за социална рехабилитация и интеграция, град Ловеч, управляван от Сдружение „Граждански инициативи-Ловеч”, беше награден за активни социални дейности и развитие на социалното предприемачество. Награда за активни социални дейности и развитие на национални инициативи получи Комплекс за социални услуги за деца и възрастни – Ямбол.Наградата на Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с физически увреждания – Шумен връчи -жа Теодора Тодорова от МТСП. ЦСРИ за хора с физически увреждания – Шумен се награждава за активни социални дейности и развитие на иновативни подходи.

Категория „Социално предприемачество“ е изцяло нова като замисъла на НАСО в рамките на общото партньорство с Министерството на труда и социалната политика, както и с много организации в България, е да бъде награден добър пример, с който да бъдат стимулирани други подобни постижения. Наградата връчи г-н Зелдерло на Община Бургас и Общинско социално предприятие “Морски знаци” – Бургас, които се награждават за активна социална политики и развитие на социалното предприемачество и предоставяне на възможност за трудова реализация на хора с увреждания, самотни и многодетни майки или лица чрез производство на рекламни материали с името и логото на Бургас.

You may also like...