Volunteering

Доброволчеството – фактор за реализация
През месец февруари 2015 г. Фондация Национален алианс за работа с доброволци стартира реализирането на най-новия си проект „Доброволчеството – фактор за реализация“ . Проектът се финансира по програма Еразъм + на Европейския съюз и е на обща стойност  121 820 Евро .

В основата на проектната идея стои твърдото убеждение на екипа на НАРД, че въвличането на млади хора в доброволческа дейност дава възможност за придобиване на знания, умения, и разширяване на социалната  мрежа, които водят до нови възможности за работа, личностно и социално развитие.

В същото време, обществото  НЕ припознава  доброволчеството като инструмент за неформално и самостоятелно учене и натрупване на професионални и социални, /в т.ч. предприемачески/ умения и възможност за успешна реализация на пазара на труда.

За това проектът „Доброволчеството – фактор за реализация“ се насочва към двете най-заинтересовани страни по отношение на този проблем – работодателите и младите хора и си поставя за цел обществено признаване на доброволчеството  като инструмент за по – успешна  професионална  реализация на  пазара на труда и справяне с  младежката безработица.

Партньорите  в реализирането на проекта са: Софийски университет „Климент Охридски” – катедра Социология, Индъстри Уоч Груп, Център за творческо развитие Danilo Dolci, Палермо, Италия  и Национален доброволчески център CARDO, Братислава,Словакия.

Основните  дейности в проекта са насочени към проучването и  анализа за ролята на доброволчеството като фактор за справяне с младежка безработица сред различни целеви групи; популяризирането на резултатите с цел признаване ползите  от  доброволчеството от работодателите, образователните институции и самите млади хора.

По време на реализирането на проекта ще бъде разработена иновативна за България програма  „Доброволчество, основано на умения”, която ще повиши капацитета на организациите, работещи с доброволци в посока личностно развитие, съобразено с пазара на труда и спецификите на региона.

Предвиждат се осъществяването на международна доброволческа среща на територията на България и учебни работни визити в страните партньори по проекта.

NAVA staff on a workshop in Palermo

From the 21st to 25th of September 2015 one of the planned workshops on the project  “Volunteering – factor for realization” took place, financed by the Erasmus+ program, KD2. The host was the Art...

Изследванията започнаха

Какви “меки умения” се развиват през доброволчеството? И ние очакваме отговора на този въпрос с нетърпение…но ще го получим едва през 2016. А сега, през месеците март и април – стартираха първите психометрични изследвания...

Покана за обществено обсъждане на проектозакона за доброволчество

Проектозаконът за доброволчеството е дело на група народни представители и над 10 от най-големите неправителствени организации, работещи с доброволци. След публичния дебат по темата на 5 декември ( Международния ден на доброволеца ), екипът на Министерство на...

Доброволчеството в нова светлина

През месец февруари Фондация Национален алианс за работа с доброволци стартира реализирането на най-новия си проект „Доброволчеството – фактор за реализация“ . Проектът се финансира по програма Еразъм + на Европейския съюз и е на...