Projects

„Доброволчеството-възможност за учене и активност през целия живот – 2011-2012”

Националният алианс за работа с доброволци стартира проекта„Доброволчеството-възможност за учене и активност през целия живот – 2011-2012”, финасиран от фондация „Чарлз Стюарт Мот“. Период на изпълнение: януари 2011г –  декември 2012г. Основна цел на...

Проект „Младежки информационно – консултантски център“/МИКЦ/

В Националния алианс за работа с доброволци   функционира Младежки информационно –консултантски център/МИКЦ/.  Целите на проекта са: ü  Да  предоставя обучения и актуална информация за разнообразни дейности и инициативи, в които младите хора да вземат...

ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН” КОМПОНЕНТ 7

През 2011г  ФОНДАЦИЯ „НАЦИОАНАЛЕН АЛИАНС ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ”-ГР. ПЛОВДИВ, доказала ефективността си  по превенция на ХИВ сред младите хора бе одобрена и продължава работата по програмата към Министерството на здравеопазването – „Превенция и...

Младежки информационно –консултантски център

От месец януари 2008г. към   Националният алианс за работа с доброволци функционира Младежки информационно-консултантски център /МИКЦ/финансиран от Държавната агенция за младежта и спорта. Услугите, които предоставя  центъра  се реализират чрез групови и индивидуални сесии...

Дарете час- 2010 г

•    1 ХІІ 2011г. от 14.00ч. до 16.00 ч. На Главната улица на Пловдив  се проведе инициатива „Прегърни проблема”, която е част от Антиспин кампанията. Мотото през тази година е „Презерватирай се!” •    На...

Възраждане на доброволчеството в България”, фаза 2007-2008г

По време на осъществяване на проекта: „Възраждане на доброволчеството в България”, фаза 2007-2008г. НАРД  разви своята  мрежа, която към момента  наброява 23 центрове, от  които 7 Регионални и 16 местни центрове за доброволци. Мрежата ...