Projects

Укрепване и развитие на капацитета на Националната Мрежа от Центрове за доброволци”, Фаза 2009-2010г

Основна цел: С  настоящия проект„Укрепване и развитие на капацитета на Националната Мрежа от Центрове за доброволци” Националният Алианс за работа с доброволци /НАРД/  цели да повиши организационния си капацитет да  управлява  ефективно  Национална мрежа...

Проект „Възраждане на доброволчеството в България”, фаза 2007-2009г.

През м.Януари 2007г . Националният Алианс за работа с доброволци получи финансова подкрепа от Фондация „Чарлз Стюарт Мотт” за продължаването на Проект „Възраждане на доброволчеството в България”, фаза 2007-2009г. С този двугодишен проект НАРД...