Младежка конференция в Пловдив

Младежки информационно-консултански център /МИКЦ/ – Пловдив, домакинстван от Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“ /НАРД/, организира младежка конференция на Тема: „Връзката между неформалното обучение и професионалната реализация”.

Конференцията ще се проведе на 12 юни 2015 г. /петък/, от 10.00 часа в зала Общински съвет, Пловдив, ул. Авксентий Велешки №20.

Целта на конференцията е млади хора и работещи с тях, представители на национални и местни институции,  организации и бизнес, да дискутират различни гледни точки за неформалното образование и как то може да бъде инструмент за натрупване на знания и компетенции, които помагат на младите хора да се реализират на трудовия пазар.

Конференцията си поставя за цел да генерира обобщен от всички мнения документ – становище с препоръки към властите и работещите в сферата на неформалното образование за засилване на връзката между неформалното и самостоятелно учене и професионалната реализацията.

Младежки информационно-консултански център, Пловдив се финасиран от Национална програма за младежта 2011- 2015 г на Министерство на младежта и спорта.

You may also like...